Plevra Biyopsisi

Plevra Biyopsisi

Akciğerlerin dış kısmını ve göğüs kafesinin iç kısmını saran akciğer zarları “plevra” olarak adlandırılır. Plevra biyopsi ise radyolojik tanılar veya torasentez ile tanı konulamayan durumlarda gerçekleştirilen akciğer zarlarından doku alma işlemidir.

 

Akciğer Zarı Biyopsisi Neden Yapılır?

Hastaların şikayetlerinin dinlenmesi ve fiziksel muayenelerinin gerçekleştirilmesi hastalıkların teşhisi için yeterli olmayabilir. Hastalar için en doğru tedavi yöntemlerinin belirlenebilmesi adına hastalıkların teşhisi için biyopsi gereklilik haline gelebilir. “Biyopsi” işlemi hastaların büyük bir çoğunluğunu tedirgin etse de bu işlem anestezi verilerek uzman hekimlerin kontrolünde gerçekleştirildiği için oldukça güvenli bir tanı yöntemi olarak kabul edilmelidir.

 

Plevra biyopsisi sayesinde nedeni bilinmeyen plörezi tanısının konulması; tüberküloz, kanser ve diğer plevral hastalıkların teşhis edilmesi mümkündür. Plevra biyopsisi kapalı olarak gerçekleştirilir ancak kapalı plevra biyopsisi, tanı konulması için yeterli olmazsa işlem cerrahi olarak da uygulanabilir. Plevra biyopsisi yapılmadan önce  kan testlerinin yapılması ve akciğer filminin çekilmesi gerekir.

 

Akciğer Zarı Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Plevra biyopsisi hastane ortamında, kliniklerde ya da muayenehanelerde gerçekleştirilebilir. İşlem sırasında,

  • Hastalar oturur.
  • Biyopsi işlemi gerçekleştirilecek cilt bölgesi dezenfekte edilir.
  • Plevraya anestezi enjekte edilir.
  • Biyopsi iğnesi ile göğüs boşluğundan girilerek plevra doku örneği alınır. Bu işlem sırasında ultrason veya BT görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir.
  • Plevradan doku örneği alınırken hastalardan şarkı söylemeleri ya da ses çıkarmaları istenebilir. Bu isteğin temel amacı biyopsi iğnesinin akciğere girip akciğer sönmesi olarak da bilinen pnömotoraks oluşumunun engellenmesidir.
  • Plevra biyopsisi sırasında genellikle 3 ya da daha fazla doku örneği eş zamanlı alınır.
  • Doku örnekleri alındıktan sonra iğne çıkarılır ve cilt bölgesi temizlenerek bandajlanır.