İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel akciğer hastalığı, akciğerde yara oluşuma neden olan çeşitli hastalıkları kapsayan genel bir terim olarak kullanılır. İnterstisyel akciğer hastalıkları akciğer dokusunda sertleşmeye (skarlaşma) ve mikrobik olmayan iltihap oluşumuna yol açarak nefes darlığı şikayetine neden olur, hastaların solunum kapasitesini etkileyerek kan dolaşımına giren oksijen miktarını azaltır. Akciğer dokusunda skarlaşma oluşması genellikle geri döndürülebilen bir sorun değildir.  İnterstisyel akciğer hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın ilerleyişini yavaşlatsa da birçok hasta tedavi sonrası süreçte de akciğerlerini tam kapasite kullanamayabilir. Bu nedenle İnterstisyel akciğer hastalığı olan bazı kişilerin tedavisinde akciğer nakline başvurulması gerekebilir.

 

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

İnterstisyel akciğer hastalığının en sık görülen belirtileri dinlenme halinde veya aktivite sonrası nefes darlığının oluşması ve kuru öksürüktür. Bunlara ek olarak “çomak parmak” adı verilen tırnak deformitesi de interstisyel akciğer hastalığı olan kişilerde görülebilir.

 

İnterstisyel akciğer hastalığının belirtileri ortaya çıktığında geri dönüşü olmayan akciğer hasarı meydana gelmeye başlamıştır. Bu nedenle nefes darlığı ve geçmeyen kuru öksürük şikayeti olan kişilerin erken tanı ve doğru tedavi için en kısa sürede Göğüs Hastalıkları uzmanlarına muayene olmaları gerekir.

 

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Herhangi bir nedenle akciğerde oluşan yaralanmaların anormal bir şekilde iyileşmesi halinde ortaya çıkabilen interstisyel akciğer hastalığında akciğerlerde bulunan hava keseleri ile çevresindeki dokular yaralanarak kalınlaşır. İnterstisyel akciğer hastalığı birçok farklı nedenle tetiklenebilir.

 

Çevresel Nedenler: Asbest lifleri, radyasyon terapisi, silika tozları, kuş ve hayvan pislikleri gibi akciğerlere zarar veren maddelerin uzun süre solunması interstisyel akciğer oluşumuna neden olabilir.

Kullanılan İlaçlar: Kemoterapi, kalp hastalıkları için kullanılan ilaçlar, bazı antibiyotikler ve anti inflamatuar ilaçlar akciğerlere zarar vererek interstisyel akciğer hastalığı oluşumuna yol açabilir.

Hastalıklar: Bağışıklık sistemini etkileyen romatoid artrit, skleroderma, sjögren sendromu ve sarkoidoz gibi hastalıklar da interstisyel akciğer hastalığına neden olabilir.

 

Tüm bu unsurlara ek olarak kanser, akciğer enfeksiyonları, lupus vb. hastalıkların da interstisyel akciğer hastalıklarına yol açtığı bilinmektedir. İnterstisyel akciğer hastalıkları kimi zaman hiçbir neden yokken ortaya çıkabilir, bu durum “idiyopatik akciğer interstisyel hastalığı” olarak adlandırılır.

 

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Risk Faktörleri Nelerdir?

 

  • Yaş: İnterstisyel akciğer hastalıkları her yaşta görülebilse de görülme sıklıkları ilerleyen yaştaki kişilerde daha sık görülürler.
  • Meslek: Toza ve kimyasallara maruz kalınan meslek gruplarında interstisyel akciğer hastalıkları daha sık görülür.
  • Reflü: Kontrol altına alınmayan reflü hastalığı olanlar da interstisyel akciğer hastalığına yakalanma riskini taşır.
  • Radyoterapi ve Kemoterapi: Kanser tedavileri kapsamında radyoterapi ve kemoterapi alınması interstisyel akciğer hastalığı riskini arttırır.

 

“Yaş, meslek ve ek hastalıklar haricinde sigara kullanımı da interstisyel akciğer hastalıkları riskini ciddi oranda arttırır. İnterstisyel akciğer hastalıklarının bazı türleri doğrudan sigara ile ilişkilendirilebilir.”

 

İnterstisyel akciğer hastalıkları tedavi edilmediğinde pulmoner hipertansiyon, kalp yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle geçmeyen kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetleri kesinlikle ihmal edilmemelidir.

 

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Teşhisi ve Tedavisi

İnterstisyel akciğer hastalıkları teşhisi sırasında hastaların öyküsünün dinlenmesi ve şikayetlerinin analiz edilmesi oldukça önemlidir. Kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetleri birçok farklı akciğer hastalığında da görülebildiği için interstisyel akciğer hastalığı teşhisi sırasında kan testleri, ekokardiyogram, bilgisayarlı tomografi, spirometri, oksimetri, bronkoskopi, biyopsi ve bronkoalveoler lavaj gibi ileri tetkik yöntemlerine başvurulması gerekebilir.

İnterstisyel akciğer hastalığı nedeniyle oluşan akciğer skarları iyileştirilemez ve tedaviler her zaman hastalığın ilerlemesini durduramaz. İnterstisyel akciğer hastalığı tedavilerinin temel amacı hastaların hayat kalitelerinin yükseltilmesi ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılmasıdır. Hastanın yaşı, şikayetleri, genel sağlık durumu ve tercihleri doğrultusunda oksijen terapisi, pulmoner rehabilitasyon, ilaç ve cerrahi seçenekler değerlendirilebilir.