Hakkımda

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık

Merhaba, ben Merda Erdemir Işık. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2009 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalını kazandım. Uzmanlık eğitimi sürecimde bronkoskopi başta olmak üzere tüm girişimsel işlemler özelinde deneyim kazandım. Uyku laboratuvarında uzun süre çalışarak Uyku Apnesi Sendromu hakkında hazırladığım uzmanlık tezi ile klinik çalışmamı tamamladım.

2015 senesinde eğitimimi tamamladıktan sonra uzman doktor olarak Denizli Buldan Abdullah Sayıner Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görev yaptım. 2016 ve 2017 yılları arasında Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde geçici görev aldıktan sonra 2017- 2018 yılında Denizli Buldan Abdullah Sayıner Göğüs Hastalıkları Hastanesindeki mecburi hizmetimi tamamladım.

2018 Ocak-2020 Haziran tarihleri arasında İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Göğüs hastalıkları doktoru olarak mesleğimi icra ettim.

Tıbbi İlgi Alanları

 • KOAH Tanı ve Tedavisi
 • Astım Tanı ve Tedavisi
 • Obstruktif Uyku Apne Sendromu
 • Pnömoni Tanı ve Tedavisi
 • Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
 • PulmonerEmboli Tanı ve Tedavisi
 • Tüberküloz Tanı ve Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelemesi
 • Diffüzİnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
 • Noninvaziv,invaziv Solunum Desteği
 • Yoğun Bakım Takip ve Tedavi
 • Sigara Bırakma Tedavisi
 • Bronkoskopi ve Akciğer Hastalıkları Tanı İşlemleri

Üyelikler

 • Türk Toraks Derneği
 • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
 • Uyku Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • European Respiratory Society

Araştırma ve Yayınlar

1.Parapnömonik Plevral Effüzyon Tanısında Plevral Sıvı Prokalsitonin Düzeyinin Rolü

The Role of Pleural Fluıd Procalcıtonin Level in The Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusion

Burcu Cirit Koçer, Aydın Çiledağ, Merda Erdemir Işık, Aydın Yılmaz, Selma Fırat Güven, Cabir Yüksel, Barış Poyraz, Abbas YousefiRad, Hakan Kutlay, Gökhan Çelik, Akın Kaya,TurkToraks Dergisi,2012;13:117-121

Uluslararası Kongreler

 • The Role of PleuralFluıdProcalcıtonin Level in The Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusion

Burcu Cirit Koçer, Aydın Çiledağ, Merda Erdemir Işık, Aydın Yılmaz, Selma Fırat Güven, Cabir Yüksel, Barış Poyraz, Abbas YousefiRad, Hakan Kutlay, Gökhan Çelik, Akın Kaya,16th Congress of Asian Pasific Society of Respirology,2011

 

 • Clinical and Polysomnographic Differences in Elderly Patients with Obstructive Sleep Apnea (OSA)

Merda Erdemir Işık,Banu Eriş Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Zeynep Pınar önen ,AhmedAzeez, Kübra Türkel,World Sleep Congress 2017

 

 • Comparison of REM-Dependent Obstructive Sleep Apnea (OSA) Patients with NREM-Dependent OSA: clinical and polysomnographic differences.

M.ErdemirIsık, B.GÜLBAY, T.Acıcan,F.Çiftçi, B.Bulut, ERS/ESRS Sleep and Breathing Conference 2019

Ulusal Kongreler

 • İntratorasik Maligniteli Hastalarda  Uyku Kalitesi

Banu Eriş Gülbay,TuranAcıcan,Merda Erdemir Işık,Zeynep Pınar Önen,İsmail Savaş,Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 2011

 

 • Parapnömonik Plevral Efüzyon Tanısında Plevral Sıvı Prokalsitonin Düzeyinin Rolü

Burcu Cirit Koçer, Aydın Çiledağ, Merda Erdemir Işık, Aydın Yılmaz, Selma Fırat Güven, Cabir Yüksel, Barış Poyraz, Abbas YousefiRad, Hakan Kutlay, Gökhan Çelik, Akın Kaya, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33.Yıllık Kongresi, 2011

 

 • OSA ile Uyumlu Semptomları Olan Hastalarda Hipertansiyon ile İlişkili Klinik ve Polisomnografik Farklılıklar ve Hipertansiyon Üzerinde OSA’nın Etkisi

Banu Eriş Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Merda Erdemir Işık, Zeynep Pınar Önen,TürkToraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 2013

 

 • Degos Hastalığına Sekonder Pulmoner Hipertansiyon

Banu Eriş Gülbay, Zeynep Pınar Önen, Merda Erdemir Işık, NaotoShimbori, Turan Acıcan, Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 2013

 

 • Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik,Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar

Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi,Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Yıllık Kongresi, 2015

 

 • Yaşlı Obstrüktif Uyku Apneli (OSA) Hastalarda Klinik ve Polisomnografik Farklılıklar

Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Zeynep Pınar Önen, Ahmed Azeez, Kübra Türkel, Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 2017

 

 • Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Kadın ve Erkek Hastalarda Polisomnografik, Demografik ve Klinik Özellikler Açısından Farklılıklar(Sözlü Sunum)

Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 2015

 

 • REM Bağımlı Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (OSA) Hastalarının NREM OSA hastaları ile Karşılaştırılması: Klinik ve Polisomnografik Farklılıklar(Sözlü Sunum)

Merda Erdemir Işık, Banu Gülbay, Turan Acıcan, Fatma Çiftçi, Barış Bulut, Türk  Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, 2019

 

 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Atak,Astım Akut Atak, Pnömoni ve Dekompanse Kalp Yetmezliği  ile Hastaneye Başvuran Hastalarda İnfluenza Aşılanma Oranları ve Aşılanmaya Karşı Tutumları(Sözlü Sunum)

Merda Erdemir Işık,Birsen Şahin Satılmış,Cihan Altın, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi,2019