Akciğer Filmi

Akciğer Filmi (Akciğer Grafisi)

Akciğer hastalıklarının teşhisinde en önemli tanı yöntemlerinden biri akciğer filmi ve akciğer röntgeni olarak da bilinen akciğer grafisidir. Akciğer grafisi sayesinde akciğerlerdeki anomaliler tespit edilebilir; akciğer dokusu, akciğer zarları, kalp, solunum yolları, göğüs içerisinde yer alıp akciğerleri besleyen kan damarları, göğüs duvarı içerisindeki organlar (timus tiroit) ve kemikler incelenebilir, akciğerlerdeki sıvı ya da hava birikimi görüntülenebilir.

Akciğer grafisi kaza sonucu meydana gelen travmaların yol açtığı sorunların belirlenmesinden kistik fibroz hastalığının ilerlemesinin seyredilmesine, göğüs ağrısı şikayetlerinin izlenmesinden akciğer kanseri şüphesinin değerlendirilmesine kadar birçok amaçla çekilebilir. Oldukça hızlı, etkili ve pratik bir tanı aracı olan akciğer filmi çekilirken vücut belli bir oranda radyasyona maruz kalsa da bu oran sağlık için risk oluşturmaz.

 

Akciğer Röntgeni Hangi Durumlarda İstenir?

Göğüs hastalıkları varlığına işaret eden şüpheli semptomlar yaşayan hastalara akciğer röntgeni çekilmesi gerekebilir. Göğüs ağrısı, ateş, geçmeyen öksürük ve nefes darlığı akciğer grafisi çekilmesini gerektiren durumlara örnek olarak gösterilebilir. Çünkü bu şikayetler kaburga kırıkları, kalp yetmezliği, akciğer kanseri, zatürre, pnömotoraks veya amfizem gibi hastalıkların habercileri olabilir. Hastalık şüphesi haricinde göğüs bölgesinde gerçekleştirilen cerrahi müdahaleler sonrası kontrol amaçlı ya da kalp hastalıklarının tetkiki için de akciğer röntgeni çekilmesi gerekebilir.

Akciğer filmi ile teşhis edilebilecek sağlık sorunları şu şekilde özetlenebilir:

  • Akciğer hastalıkları: Akciğer kanseri, pnömotoraks, kronik akciğer hastalıkları, zatürre, plörezi, tüberküloz
  • Kalp ile ilişkili akciğer sorunları: Akciğer ödemi (Pulmoner Ödem), kalp yetmezliği, perikart sıvısı
  • Kan damarlarına bağlı hastalıklar: Aort anevrizmaları, doğuştan kalp hastalıkları ve diğer damarsal sorunlar.
  • Fraktürler: Kaburga ve omurga kırıkları

 

Akciğer Grafisi Nasıl Çekilir?

Akciğer grafisi öncesi hastaların iç çamaşırlarını ve takılarını çıkarıp hastane önlüklerini giymeleri  gerekir. Kalp kapaklarında ya da kalpte cerrahi olarak implante edilmiş cihazlar varsa mutlaka doktorlara bilgi verilmelidir. Bu gibi bir durumda röntgen çekilmesi hasta için risk oluşturabilir.

Hastalar ayaktayken derin nefes tutma haline çekilen akciğer filmi için özel bir hazırlık gerekmez. Özel bir odada radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen işlem sırasında akciğerlerin ön ve yan yüzeyleri görüntülenebilir. Röntgen çekilirken hastaların hareketsiz kalması gerekir aksi durumda görüntüler bulanık çıkabilir. Yaklaşık 15-20 dakika süren akciğer grafisi çekimi sonrası elde edilen görüntüler Göğüs Hastalıkları Uzmanları tarafından incelenir.