Afet Bölgesinde Asbest Tehlikesine Karşı Tedbir Alınmalı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ne yazık ki binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açacak denli şiddetliydi. Binlerce bina yıkıldı ve bir o kadarı da ağır hasar aldı. Yaşanan afetin üzücü sonuçlarıysa yeni tedbirler alınması gerekliliğini ortaya çıkardı.

Yıkılan binaların büyük kısmının eski binalar olması nedeniyle asbest tehlikesi gündeme yerleşti. Bölgede asbest maruziyeti riski yüksek olduğu için konu hakkında farkındalığın yükseltilmesi ve aynı zamanda ivedilikle önlem alınması gerekiyor. Bu yazımda asbest nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunları ve asbest maruziyetine karşı alınması gereken tedbirleri bulabilirsiniz.

Asbest Sağlığı Tehlikeye Atıyor

Asbest, aşınma ve ısı gibi farklı kimyasal süreçlere son derece dayanıklı esnek liflerden oluşan bir mineraldir. Solunum yoluyla ya da kontamine olmuş suyun içilmesi ile vücuda girebilir, akciğer ve akciğer zarı kanserine ek olarak gırtlak ve yumurtalık kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Mikro yapıdaki asbest liflerinin uzun süre solunması ile asbestozis adlı kronik hastalık ortaya çıkabilir. Hangi oranda ve ne kadar süre boyunca maruz kalındığı asbestin yol açtığı etkileri değiştirebilmektedir.

Genel bir söylemde bulunmak gerekirse asbeste ne kadar süre boyunca maruz kalındığı, maruz kalınan asbest miktarı, asbest liflerinin kimyasal yapısı ve boyutları asbestin yol açabildiği hastalıkların gelişimi üzerinde etkilidir. Kişinin asbeste hangi kaynaktan maruz kaldığı, genel sağlık durumu, kronik akciğer hastalıklarına sahip olup olmadığı, genetik özellikleri ve sigara kullanıp kullanmadığı gibi değişkenler de hastalıkların gelişimini şekillendirebilir.

Bilinmesi gereken; asbestin toprakta ve kayada doğal olarak bulunduğu, aynı zamanda eski yapıların imalatında da kullanılabildiğidir. Dolayısıyla afet bölgesinde asbest maruziyeti riskinde çok büyük boyutta bir artış olabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda gerek depremzedelerin gerek bölgede görev yapanların tedbirli olması gerekir. Tedbirlerin alınması tercih değil gereklilik olarak düşünülmelidir.

Asbest Maruziyetinden Korunmak İçin Alınması Gereken Önlemler

Asbest bulunma potansiyeli olan alanlar uzmanlar tarafından belirlenmeli, bölgedeki çalışma koşullarının daha güvenli olması adına planlama yapılmalıdır. Asbest maruziyetinden ve asbest maruziyeti nedeniyle yaşanabilecek sağlık sorunlarından korunmak için toz maskesi kullanımı önemlidir. Enkaz çalışmasında görev alan ve bölgede zaman geçiren kişilerin toz maskesi kullanması gerekir.

Çalışma alanlarından ayrı yerlerin yeme içme amacıyla kullanılması, hijyen ürünlerine erişim sürekliliği olması elzemdir. Enkazların kaldırılması ve yıkım süreçlerinde toz çıkmaması adına toz bastırma makineleri kullanılmalı ve sulama yapılmalıdır. Böylelikle asbest solunması ihtimali minimize edilebilir.

Asbeste maruz kalma riski yüksek çalışanlar için ek tedbirler alınmalıdır. Anti-statik partiküllere karşı koruyuculuğu bulunan tek kullanımlık tulumlar kullanılarak çalışmalar sürdürülmelidir. Kontamine olmuş alanlarda çalışanların giydiği koruyucu kıyafetler tek kullanımlık değilse kişilerin kendi kıyafetlerinden ayrı yerlerde tutulmalıdır.

Tüm bu tedbirlerle asbestin yol açabileceği sağlık sorunlarının riskinin azaltılması mümkündür. Mevcut durumda riskin fazla olduğunun yadsınmaması orta ve uzun vadede yaşanabilecek olumsuzlukların azaltılması adına son derece önemlidir. Gerek görevlilerin gerekse halkın asbest hakkında bilinçlendirilmesi alınacak tedbirlerin sürekliliğini sağlayabilir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.